งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
Maejo University dormitory

โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ปรับปรุงข้อมูล : 8/10/2558 11:09:29     ที่มา : งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 643

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ทำบุญหอพักนักศึกษา
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสุกิจ ติดชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพัก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรในสังกัดกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และตัวแทนนักศึกษาหอพัก เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างเวลา ๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  ณ หอพักอุดมศิลป์ ซึ่งงานหอพักได้จัดตั้งกองผ้าป่าขอรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้โรงพยาบาลสันทรายสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนักศึกษาหอพักและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวน ๔๕,๙๙๙ บาท ทั้งนี้ งานหอพักจะได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสันทรายในโอกาสต่อไป
17 กันยายน 2563     |      644