โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักประจำปีการศึกษา 2558 Dortmitory MJU Cute Boy & Girl 2015

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 9:55:50     ที่มา : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1515

กลุ่มข่าวสาร :

งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักประจำปีการศึกษา 2558? วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมหอพักหญิง ฝค.(ฝึกหัดครู)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดรวมถึงนักศึกษาชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3,500 คน
ซึ่งได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กล่าวรายงาน โดยมีการประกวด ?Dortmitory MJU Cute Boy & Girl 2015? ดาว เดือน ดาวเทียม และเดือนเทียม หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 ,การแสดงของตัวแทนนักศึกษาแต่ละหอพัก 9 ชุด, มินิคอนเสริ์ตเพื่อน้อง, การออกร้านจากนักศึกษาสาขาต่างๆมากมาย

ข่าวล่าสุด