โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียนฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2559 14:18:36     ที่มา : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 784

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 หัวหน้าหอพัก บุคลากรงานหอพัก และ บุคลากรสังกัดกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียนฯ ในหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปิยะพรฮิลล์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ข่าวล่าสุด