งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
Maejo University dormitory

งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 

63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

สำนักงานหอพัก : 0 5387 3083 , 0 5387 3085   โทรสาร : 0 5387 3083

หัวหน้างานหอพัก : 0 5387 3101

หอพักชาญกสิกิจ : 0 5387 3082   หอพักเทพนฤมิต : 0 5387 3082   หอพักวิทยศิลป์ : 0 5387 3084   หอพักวัฒนศิลป์ : 0 5387 3084

หอพักสหศิลป์ : 0 5387 3084   หอพักผดุงศิลป์ : 0 5387 3086   หอพักศรีเกษตร : 0 5387 3087   หอพักสุมิตร : 0 5387 3088

หอพักฝึกหัดครู : 0 5387 3089   หอพักรัตมา : 0 5387 3080   หอพักอุดมศิลป์ : 0 5387 3081

 ช่างเทคนิค : 0 5387 3100