งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
Maejo University dormitory

งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างจากผลกระทบแผ่นดินไหว โดย บริษัท ช.วิศว์กิจการร่วมค้า จำกัด ซึ่งเริ่มการซ่อมแต่ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และจะมีการตรวจรับงานวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ หอพักนานาชาติชาญกสิกิจ หอพักเทพนฤมิตร หอพักวัฒนศิลป์ หอพักศรีเกษตร และ หอพักรัตมา จำนวนงบทัังสิ้น 900,500 บาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ปรับปรุงข้อมูล : 18/11/2558 17:19:07     ที่มา : งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1374

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ทำบุญหอพักนักศึกษา
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสุกิจ ติดชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพัก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรในสังกัดกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และตัวแทนนักศึกษาหอพัก เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างเวลา ๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  ณ หอพักอุดมศิลป์ ซึ่งงานหอพักได้จัดตั้งกองผ้าป่าขอรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้โรงพยาบาลสันทรายสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนักศึกษาหอพักและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวน ๔๕,๙๙๙ บาท ทั้งนี้ งานหอพักจะได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสันทรายในโอกาสต่อไป
17 กันยายน 2563     |      778