ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
Maejo University dormitory

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ทำบุญหอพักนักศึกษา
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสุกิจ ติดชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพัก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรในสังกัดกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และตัวแทนนักศึกษาหอพัก เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างเวลา ๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  ณ หอพักอุดมศิลป์ ซึ่งงานหอพักได้จัดตั้งกองผ้าป่าขอรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้โรงพยาบาลสันทรายสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนักศึกษาหอพักและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวน ๔๕,๙๙๙ บาท ทั้งนี้ งานหอพักจะได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสันทรายในโอกาสต่อไป
17 กันยายน 2563
ทีมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำกิจกรรมเชิงรุกในการลดปริมาณยุ่งลายในเขตพื้นที่ของหอพัก
ทีมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำกิจกรรมเชิงรุกในการลดปริมาณยุ่งลายในเขตพื้นที่ของหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพนักศึกษาที่พักในหอพัก
23 สิงหาคม 2559
ตักบาตรวันแม่12สิงหามหาราชินี
งานหอพักจัดนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม กิจกรรมตักบาตรวันแม่12สิงหามหาราชินี ณ อาคารแผ่พืชน์ วันที่ 10 ส.ค. 59 เวลา 06:00 น. โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 3,500 กว่าคน
23 สิงหาคม 2559
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
งานหอพักจัดนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 3,500 กว่าคน เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น
23 สิงหาคม 2559
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียนฯ
เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 หัวหน้าหอพัก บุคลากรงานหอพัก และ บุคลากรสังกัดกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียนฯ ในหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปิยะพรฮิลล์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
24 มิถุนายน 2559
โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักประจำปีการศึกษา 2558 Dortmitory MJU Cute Boy & Girl 2015
งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักประจำปีการศึกษา 2558? วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมหอพักหญิง ฝค.(ฝึกหัดครู) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดรวมถึงนักศึกษาชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3,500 คน ซึ่งได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กล่าวรายงาน โดยมีการประกวด ?Dortmitory MJU Cute Boy & Girl 2015? ดาว เดือน ดาวเทียม และเดือนเทียม หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 ,การแสดงของตัวแทนนักศึกษาแต่ละหอพัก 9 ชุด, มินิคอนเสริ์ตเพื่อน้อง, การออกร้านจากนักศึกษาสาขาต่างๆมากมาย
4 เมษายน 2559
โครงการ KM การบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษาและการวางแผนกิจกรรมนักศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2558 หัวหน้าหอพัก บุคลากรงานหอพัก และ บุคลากรสังกัดกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการ KM การบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษาและการวางแผนกิจกรรมนักศึกษา ในหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวามคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
21 ธันวาคม 2558
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่ พระครูโสภณประภากร
เมื่อเวลา 09.00-14.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 2558 งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมช่วยพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่ พระครูโสภณประภากร(เสาร์แก้ว ปภากโร) อายุ 83 พรรษา 63 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ อ.สันทราย อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และพิธีมอบสิริร่างให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 พฤศจิกายน 2558
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างจากผลกระทบแผ่นดินไหว
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างจากผลกระทบแผ่นดินไหว โดย บริษัท ช.วิศว์กิจการร่วมค้า จำกัด ซึ่งเริ่มการซ่อมแต่ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และจะมีการตรวจรับงานวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ หอพักนานาชาติชาญกสิกิจ หอพักเทพนฤมิตร หอพักวัฒนศิลป์ หอพักศรีเกษตร และ หอพักรัตมา จำนวนงบทัังสิ้น 900,500 บาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
18 พฤศจิกายน 2558
พ่นยายุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่17 พฤศิกายน 2558 ทีมคณะกรรมการหอพัก(พี่ชั้น)หอพักชายเทพนฤมิตร พ่นยายุงครั้งที่ 3 ณ หอพักนานาชาติชาญกสิกิจ และ หอพักชายเทพนฤมิตร เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่น้องปี1ที่พักอาศัยอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย
18 พฤศจิกายน 2558
บรรยากาศหอพักนักศึกษาแม่โจ้
28 ตุลาคม 2558
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหอพักหญิงสุมิตร หอพักหญิงฝึกหัดครู และ หอพักหญิงรัตมา
เมื่อวันที่ 20 ตค 58 เวลา 15.00 น. งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ ลงพื้นที่ตรวจโครงก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหอพักหญิงสุมิตร หอพักหญิงฝึกหัดครู และ หอพักหญิงรัตมา งวดที่13 ผู้รับเหมาโดย บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
21 ตุลาคม 2558
โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558
โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5,6,8,12,13,14,19 และ 21 ตุลาคม 2558 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้แก นศ.ต้องการให้ นศ.มีระเบียบวินัย เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  โดยความร่วมมือของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาทุกคน
19 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย #ซ้อมแผนอัคคีภัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น. ณ กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ซ้อมแผนอัคคีภัย
19 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9
17 ตุลาคม 2558
สำรวจพื้นที่การเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคารหอพัก
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 14:35 น. นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก นำทีมช่างเทคนิค งานหอพัก และ ผู้ชำนาญด้านกล้องวงจรปิด ลงสำรวจพื้นที่การเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคารหอพักทั้งสิ้น10หลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาปลอดภัยมากขึ้นกับนักศึกษาหอพัก
8 ตุลาคม 2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 24 กันยายน 2558 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก ร่วมกับ นางอรุณตรา จ่ากุญชร หัวหน้างานกิจกรรม , นางสกุณา เชาว์พ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองกิจการนักศึกษา และ นางสาวกชสร จินดารัตน์ งานแนะนำ สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วม โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา? ประจำปี2558 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาผู้เข้าร่วม 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ และ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ นางสาวรัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
8 ตุลาคม 2558
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา
วันที่ 18 กย 2558 เวลา 09:00 น. การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา ณ ห้องประชุมศิขเรศ ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
8 ตุลาคม 2558
ค่ายฝึกโครงการสัมนาคณะกรรมการหอพัก(พี่ชั้น) ประจำปี 2555 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 - 16 มี.ค.2555
8 ตุลาคม 2558
โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
8 ตุลาคม 2558
ดูทั้งหมด
ค่ายฝึกโครงการสัมนาคณะกรรมการหอพัก(พี่ชั้น) ประจำปี 2555 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 - 16 มี.ค.2555
8 ตุลาคม 2558
โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
8 ตุลาคม 2558
ถนนคนเดินสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ ถนนหอพักนักศึกษา มหาวิทยาัลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมชาวหอพักนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๒ โครงการชาวหอพักสดใส สานสายใย ใส่ใจสุขภาพ
1 มกราคม 2557
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหอพัก วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ภาพการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 28 - 30 พ.ค. 2555
1 มกราคม 2557
ด่วนที่สุด...ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อแก้ไขเอกสารที่สำนักงานหอพักนักศึกษา หอพักหญิง ๙ ชั้น ๑ ด้านขวามือ
1 มกราคม 2557
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ น.ส.จิราวัลย์ จันทร์เทศ สาขาปฐพี ณ ลานหอพักศรีเกษตร เมื่อเวลา 09.39 น. วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา
1 มกราคม 2557
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ และ พัฒนาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 ส.ค. 2555
1 มกราคม 2557
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" วันเสาร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลััยแม่ฌโจ้ จังหวัดเชียงใหม่
1 มกราคม 2557
ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้