งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
Maejo University dormitory
ทำบุญหอพักนักศึกษา
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสุกิจ ติดชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพัก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรในสังกัดกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และตัวแทนนักศึกษาหอพัก เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างเวลา ๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  ณ หอพักอุดมศิลป์ ซึ่งงานหอพักได้จัดตั้งกองผ้าป่าขอรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้โรงพยาบาลสันทรายสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนักศึกษาหอพักและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวน ๔๕,๙๙๙ บาท ทั้งนี้ งานหอพักจะได้นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสันทรายในโอกาสต่อไป
17 กันยายน 2563     |      858
โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักประจำปีการศึกษา 2558 Dortmitory MJU Cute Boy & Girl 2015
งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักประจำปีการศึกษา 2558? วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมหอพักหญิง ฝค.(ฝึกหัดครู) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดรวมถึงนักศึกษาชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3,500 คน ซึ่งได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กล่าวรายงาน โดยมีการประกวด ?Dortmitory MJU Cute Boy & Girl 2015? ดาว เดือน ดาวเทียม และเดือนเทียม หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 ,การแสดงของตัวแทนนักศึกษาแต่ละหอพัก 9 ชุด, มินิคอนเสริ์ตเพื่อน้อง, การออกร้านจากนักศึกษาสาขาต่างๆมากมาย
4 เมษายน 2559     |      2344
ทั้งหมด 4 หน้า